Sağlık Haberleri

sağlıklı bir yaşam için

Orta ergenlik döneminde (15-17 yaş) ruhsal gelişim

ekledi • Jul 16th, 2008 • Kategori: Ergenlik Dönemi 4,246 kez okundu

10-11 yaşına kadar kız ve erkek çocuklar arasında fazla farklılık bulunmazken, cinsiyet hormonlarının etkisiyle pubertenin (buluğ çağı) başlatılması nedeniyle bu yaştan itibaren cinsiyete özgü değişiklikler oluşmaya başlar.

Anne-baba için en önemli görev çocuğun kendilerinden ayrı, kendine ait kimlik gelişimine katkıda bulunmaktır. Ebeveyn olarak, gençlerin sağlıklı ruhsal gelişimleri için gence belli sınırlar ve çerçeve sağlamak, sevildiği bir ortamda gelişmesini desteklemek gereklidir.

Adolesan yılları olarak da adlandırılan bu dönemde çok büyük fiziksel, duygusal ve psikolojik değişiklikler meydana gelir. Her ergen tek, eşsiz bir birey olup, kendine ait ilgi alanlarına, zevklere ve hoşlanmadığı şeylere sahiptir. Genellikle her ergenin bu yıllarda başarması, çözümlemesi gereken gelişimsel zorlukları vardır.

Ergenlik dönemi yaşa göre erken ergenlik dönemi (12-14 yaş arası), orta ergenlik dönemi (15-17 yaş arası), ve geç ergenlik dönemi (18-20 yaş arası) olarak incelenir. Orta ergenlik dönemindeki ruhsal gelişimi şu şekilde özetleyebiliriz:

Bağımsızlaşma davranışları
Kendisiyle aşırı ilgi, gerçekçi olamayacak düzeyde yüksek beklentiler ve kendine güvenin düşük olduğu dönemlerin birbiri ardı sıra ortaya çıkması

Duygu durumda dalgalanma (çabuk sinirlenme, ağlama, neşelilik)

Dış görünüş ve vücut yapıları ile aşırı meşguliyet

Kendi vücudu ve kim olduğu ile ilgili yabancı hissetmeler

Yakın arkadaş edinmenin önem kazanması, yeni arkadaş edinmek için özen ve çaba gösterme

Anne-babanın bağımsızlıklarını engellediğine dair şikayetler

Anne-baba özelliklerini eleştirme, duyguların onlardan çekilmesi

Anne-babadan uzaklaşmanın getirdiği yas duygusu nedeniyle zaman zaman üzgün dönemler

Arkadaş grubunun ergen hayatında çok önemli yer kazanması, grubun oluşmasında seçicilik, üstünlük, ve rekabet duygularının belirginleşmesi

Düşünmede soyutlama yeteneğinin gelişmesi

İçsel yaşantıların sorgulanması ve irdelenmesi, günlük tutulması da bu nedenle başlayabilir.

İdeallerin gelişmesi ve rol modeli olabilecek kişilerin örnek almak için seçilmesi

Vicdan duygusunun daha tutarlı olmaya başlaması

Hedefler koyma ve uygulama kapasitelerinin daha güçlenmesi

Moral değerlere ilgi ve sorgulamalar

Kariyer ilgileri
Entelektüel ilgi alanları önem kazanır.

Cinsel ve saldırgan enerjiler, dürtüler yaratıcı ve üretici alanlara kanalize edilebilir.

Cinsellik
Seksi görünüş ve çekici olma konusunda ilgi

Karşı cinsle yakınlaşma, çıkılan kişinin sık sık değişmesi

Homoseksüellikten korkarak karşı cinse yönelme, hetereoseksüel ilgi ve davranışların artması

Karşı cinse hem ilgi ve şefkatli yaklaşım, hem de onlardan çekinme

Aşk ve tutku duygularının hissedilmeye başlanması

Ergenler bu belirtilen özelliklerin görülme zamanı, şiddeti açısından farklılık gösterirler, bununla birlikte hissedilen duygular, davranışlar genellikle benzerdir. Bu dönemde görülebilen normal gelişime sekte vurabilecek ruhsal ve duygusal problemler bir uzman yardımı alındığında daha kolay çözülebilir. Eğer ergen yukarıda tarif edilen gelişme basamaklarına uymuyorsa, çok abartılı sergiliyorsa, sosyal ve ailesel uyumda belirgin sorunlar varsa bir çocuk ve ergen psikiyatri hekiminden yardım almak gerekir.

Sağlık bölümünde çalışıyor...
| Sağlık bölümü tüm konuları

Comments are closed.